Algemene voorwaarden;

 • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar;
 • Betaling van maandabonnement vindt plaats per automatische incasso,
  voor aanvang van de maand  (11x per jaar en 1x niet wanneer je besluit vakantie op te nemen);
 • Abonnement wordt automatisch verlengd;
 • Er vindt geen restitutie van het abonnenmentsgeld plaats;
 • Groepslessen: je schrijft je in voor vaste lesuren, deze uren zijn gekoppeld aan je abonnement. Privé- en duetlessen kunnen in overleg met de docente flexibel ingepland worden.
 • De lessen vinden plaats op afgesproken tijden. Uiterlijk 12 uur van te voren afgemelde MAT lessen en 24 uur van te voren afgemelde Privé, Duet en Reformer&Chair lessen  kunnen kosteloos worden ingehaald. Groepslessen: afgemelde les en de inhaalles worden door de deelnemer zelf verwerkt via Eversports app;
 • Groepsles Reformer&Chair wordt met 1 deelnemer geannuleerd. De deelnemer wordt naar een ander tijdstip verplaatst;
 • Het inplannen en reserveren van privélessen en duetlessen gaat uitsluitend via mail of Whatsapp; 
 • Afwezigheid door ziekte of blessure dient zo snel mogelijk per mail gemeld te worden. Het lidmaatschap wordt gepauzeerd. De deelnemer dient hiervoor een medische verklaring van een arts in te dienen. Niet of te laat afgemelde
  lessen worden in rekening gebracht;
 • Inhalen is mogelijk in de lopende abonnementsperiode;
 • Opzegtermijn is 1 maand – opzegging en/ofwijziging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk
  via mail naar info@studiom-pilates.nl;
 • Lestijden kunnen, in voorkomende gevallen en bij uitzondering, door Studio M gewijzigd worden;
 • Relevante informatie omtret gezondheid/ fysieke gesteldheid dient schriftelijk per e-mail te worden gemeld;
 • Studio M is niet aansprakelijk voor vermissing van voorwerpen;
 • Studio M is niet aansprakelijk voor ongevallen in de lessen, het opdoen van blessures en/of de gevolgen hiervan;
 • Je gaat akkoord met de (huis)regels en geeft Studio M toestemming om per mail nieuwsbrief/informatie te sturen.

Huisregels:

 • Je kunt alleen deelnemen aan de les als je bij aanvang aanwezig bent;
 • Alle buitenschoenen worden bij de ingang geplaatst.
  In de hele studio zijn alleen sokken of binnenschoenen toegestaan;
 • Aanwijzingen van de docente van Studio M Pilates dienen te worden opgevolgd.

Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacybeleid. U gaat ermee akkoord door de website verder te gebruiken.

Privacy policy