Algemene voorwaarden

Voorwaarden

 • Het abonnementsgeld wordt doorlopend per kalendermaand in rekening gebracht en is gebaseerd op de aan het abonnement gekoppelde prijs.
 • Betaling van het maandabonnement vindt plaats per automatische incasso en het wordt automatisch verlengd.
 • Er vindt geen restitutie van het abonnementsgeld plaats.
 • Bij te late betaling worden de administratie- en / of incassokosten doorbelast.
 • Bij Groepslessen schrijf je je in voor vaste lesuren, deze uren zijn gekoppeld aan het abonnement.
 • Inhalen is mogelijk in de lopende abonnementsperiode (maandabonnement: kalendermaand). Voor alle lessen in de studio geldt dat gereserveerde lessen tot minimaal 24 uur voorafgaand aan de les kunnen worden afgemeld, bij niet tijdige afmelding wordt de les wel in rekening gebracht.
 • Groepslessen: afgemelde les en de inhaalles worden door de deelnemer zelf verwerkt via Eversports.
 • Groepsles in de studio wordt met 2 deelnemers geannuleerd. De deelnemers worden geïnformeerd en kunnen zelf de geannuleerde les naar een ander tijdstip verplaatst.
 • Het inplannen en reserveren van privélessen en duetlessen gaat uitsluitend via e-mail of Whatsapp.
  • De opzegtermijn van de maandabonnement is één maand. 
   • Relevante informatie omtrent gezondheid / fysieke gesteldheid dient schriftelijk te worden gemeld.
   • Lestijden kunnen, in voorkomende gevallen en bij uitzondering, door Studio M gewijzigd worden.
   • Studio M is niet aansprakelijk voor vermiste voorwerpen.
   • Studio M is niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens de lessen, het opdoen van blessures en/of de gevolgen hiervan.
   • Je gaat akkoord met de (huis)regels en geeft Studio M toestemming om per mail nieuwsbrief/informatie te sturen.

  Huisregels:

  • Je kunt alleen deelnemen aan de les als je bij aanvang aanwezig bent.
  • Alle schoenen die buiten worden gebruikt, worden bij de ingang geplaatst.
   In de hele studio zijn alleen sokken of binnenschoenen toegestaan.
  • Aanwijzingen van de docente van Studio M Pilates dienen te worden opgevolgd.

  Deze website maakt gebruik van cookies volgens ons privacybeleid. U gaat ermee akkoord door de website verder te gebruiken.

  Privacy policy